Confidenţialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

  Pentru prelucrarea notificata cu scopul ”reclama,marketing si publicitate” si “furnizarea de bunuri si servicii”  S.C. Emma Com-Prodimex Import Export S.R.L – agentia de turism EMMA TRAVEL – a fost inscrisa in registrul de evident a prelucrarilor de date cu character personal sub nr. 3232.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice S.C. Emma Com-Prodimex Import Export S.R.L – Agentia de turism EMMA  TRAVEL are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este promovarea de servicii si produse adresate direct clientilor persoane fizice si promovarii ofertelor prin mijloace de marketing.

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare transmiterii ofertelor produse turistice EMMA TRAVEL prin mijloace de marketing. Refuzul dvs. determină imposibilitatea transmiterii/receptionarii ofertelor/produselor turistice EMMA TRAVEL.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai personalului  S.C. Emma Com-Prodimex Import Export S.R.L – Agentia de turism EMMA TRAVEL pentru indeplinirea atributiilor lor de serviciu.

EMMA TRAVEL utilizeaza datele cu caracter personal pentru :prelucrarea comenzilor turistilor in vederea ofertarii si realizarii produselor turistice in tara si in strainatate, finalizarea comenzilor, contractelor,documentelor fiscale  si tuturor categoriilor de documente de calatoriei ,operatiuni de plati/incasari on-line sau cu card in conditii standard de securitate a acestui tip de tranzactii,solutionarea cererilor,intrebarilor sau reclamatiilor clientilor,contactarea clientilor (prin posta,e-mail,fax,telefon sau alte mijloace de comunicare),inregistrarea informatiilor despre clienti in vederea oferiri politicilor de reduceri si fidelizare,transmitere datelor cu caracter personal partenerilor contractuali si altor furnizori de servicii turistice,interni si externi in scopul rezervarii si prestarii serviciilor solicitate de clienti.

EMMA TRAVEL poate detine informatii oferite de clienti si potentiali clienti  oferite de acestia (de exemplu, printr-o cerere sau formular de contract cu turistul, etc.). Aceste informatii pot include:

numele si prenumele turistului , numele si prenumele membrilor de familie sau a altor personae reprezentate prin contractul incheiat cu turistul, codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate (B.I./C.I./pasaport), data nasterii, sexul, cetatenia, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, informatii despre modul in care clientul utilizeaza serviciile turistice furnizate de EMMA TRAVEL,precum si orice alt fel de informatie furnizata de clientii EMMA TRAVEL si care este prelucrata si introdusa in bazele  de date.

Orice informatie furnizata de clientul EMMA TRAVEL in calitate de turist, prin acordul sau exprimat prin accesarea si utilizarea site-ului si/sau semnarea contractului cu turistul,va fi considerata si va reprezenta consimtamantul sau expres xca datele sale personale sa fie folosite de S.C. Emma Com-Prodimex Import Export S.R.L – Agentia de Turism EMMA TRAVELin conformitate cu scopurile mentionate mai jos.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare(art 12), la date cu caracter personal(art.13), de intervenţie asupra datelor(art 14),dreptul de opozitie (art 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale(art.17) precum şi dreptul de a vă adresa justiţiei(art18).

Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la S.C. Emma Com-Prodimex Import Export S.R.L – Agentia de turism EMMA TRAVEL, adresa de corespondenta Soseaua Banatului, nr. 36, Chitila, Ilfov. La aceleasi date de contact ne puteti notifica si in cazul in care doriti ca datele dumneavoastra personale sa fie actualizate,corectate sau scoase din baza de date precum si sa fiti informat asupra modului de administrare a acestor date.

Observaţie:

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.